fbpx

Algemene voorwaarden

Lees hieronder de algemene voorwaarden van EMPASO TeamKrat.nl, hierna te noemen “TeamKrat”:

 • TeamKrat behoudt zich te allen tijde het recht voor prijzen, levertijden, condities en speciale acties te wijzigen.
 • Bij een gepersonaliseerd TeamKrat ontwerpt gratis één TeamKrat label en behoudt zich het recht voor om bij iedere verandering c.q. wijziging na 24 uur van het gemaakte TeamKrat label meerkosten van Euro 5,00 per wijziging in rekening te brengen;
 • TeamKrat respecteert auteursrechten en copyrights, maar is niet verantwoordelijk voor de geüploade foto’s of afbeeldingen; de besteller zelf is verantwoordelijk voor het toesturen van beeldmateriaal dat vrij is van rechten en door TeamKrat gebruikt mag worden.
 • TeamKrat is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geüploade foto’s of afbeeldingen; de besteller dient zelf beeldmateriaal toe te sturen van voldoende kwaliteit, zoals de grootte, de resolutie en de scherpte van de afbeelding.
 • TeamKrat behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren indien TeamKrat de afbeeldingen niet geschikt acht, dan wel het vermoeden heeft dat de afbeeldingen toch auteursrechtelijk zijn beschermd.
 • De levertijd van iedere bestelling gaat in, zodra de factuur is voldaan. De factuur dient binnen twee werkdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Is de factuur niet – of niet op tijd – voldaan, dan behoudt TeamKrat zich het recht voor de bestelling niet in de eerstvolgende wekelijkse productiebatch mee te nemen, dan wel de bestelling te annuleren.
 • TeamKrat stuurt voor iedere bestelling een factuur met een beschrijving van de bestelling en de bijbehorende prijs. De klant dient deze factuur goed te controleren, want TeamKrat levert conform factuur.
 • Met het betalen van de factuur gaat de klant akkoord met de inhoud van de factuur, zoals de prijs en de specificatie van de bestelling.
 • Indien een klant een bestelling via DHL niet afneemt (bijvoorbeeld door niet aanwezig te zijn of door een verkeerd adres te hebben opgegeven) en TeamKrat het pakket retour ontvangt, dan kan de klant het pakket daarna bij TeamKrat afhalen; indien het pakket opnieuw met DHL moet worden verstuurd, dan is de klant de nieuwe verzendkosten verschuldigd; TeamKrat zal het pakket dan ook pas versturen NADAT de klant deze nieuwe verzndkosten heeft betaald.
 • Klanten kunnen te allen tijde hun bestelling binnen 14 dagen na factuurdatum annuleren. Lees hier meer over – en ook hoe om te gaan met het retourneren van je bestelling – op onze pagina “Retouren
 • Indien TeamKrat eerst een offerte uitbrengt, dan heeft deze offerte een geldigheid van 5 werkdagen. Na 5 werkdagen vervalt de offerte en is deze dus niet meer geldig.
 • TeamKrat behoudt zich te allen tijde het recht voor prijzen, voorwaarden en condities aan te passen, zolang er geen schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Promotionele acties zijn alleen van toepassing zolang de daarvoor geldende c.q. gereserveerde voorraad strekt.
 • Promotionele prijsacties zijn uitsluitend en alleen van toepassing voor bestellingen die online via onze website worden afgewikkeld en betaald;

Team | EMPASO TeamKrat

EMPASO Home